\
Om het u zo eenvoudig mogelijk te maken hebben wij de B&G-concepten ontwikkeld; een advies op maat, per type locatie. De hoofdgroepen Bedrijventerreinen, High Security locaties, Industriële sites, Openbare ruimtes & gebouwen worden verder onderverdeeld in specifieke locaties & branches. Per type locatie geven wij u een advies voor de keuze van hekwerk, draaipoort, schuifpoort, slagboom en/of tourniquet. Deze adviezen zijn gebaseerd op onze jarenlange ervaring als specialist op het gebied van terreinbeveiliging. We hebben gekeken naar de orders die wij voor soortgelijke projecten hebben uitgevoerd, naar de specifieke wensen en eisen uit de betreffende branche en naar de beveiligingsrisico’s van dergelijke locaties. U krijgt derhalve uw eigen ‘B&G advies op maat’.